موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: دوشنبه, 7 مهر , 1399
موسسه خیریه گناباد

قلک همدلی

درخواست قلک همدلی برای اولین بار

ازشما دوست عزیزکه میخواهیدقلک همدلی خیریه بی بی نفیسه گناباد رامهمان خانه تان کنیدوهرصبح راباانرژی مثبت همدردی بایک همنوع ناشناس

وحفظ ابروی او و سرافرازی یک دخترمعصوم که بادستان خالی در ارزوی خوشبختی ست شروع کنید.سپاسگذاریم.

درصورتیکه درگنابادهستیدباپرنمودن فرم زیرویاتماس با شماره های 4ـ57229261درخواست خودرااعلام فرمایید.

درصورتیکه درشهرهای دیگرحضورداریدادرس اشنایی در گناباد را بنویسیدو
درصورتیکه درمشهدید امکان تحویل قلک درمکان مورد نظرشمادرمشهدهست.

لطفا صبر کنید

 

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه