موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: پنج شنبه, 8 آبان , 1399
موسسه خیریه گناباد

درباره ما

به نام خدا

موسسه خیریه بی بی نفیسه (س)

موسسه خیریه گناباد

فعالیت این مجموعه باهدف تامین وتهیه کمک جهیزیه واهدا آن به نوعروسان قشرمحروم جامعه گنابادی ازسال 1381 به صورت مستمر آغاز گردید وباالهام ازروح رفیع حضرت بی بی نفیسه (س) و همچنین حضورفعال بانوان در داخل مجموعه وحضورخیراندیشان خانم وآقا، خارج مجموعه و عنایت حضرت حق توانستیم تعداد کثیری از نوعروسان گناباد و بجستان وحومه را تحت حمایت خود قرار دهیم. هیئت امنای خیریه بی بی نفیسه(س) با تعداد 17 نفر می‌باشد.

bbne

پرسنل موسسه خیریه بی بی نفیسه (س)

13

فعالیت هیات امنا و همچنین مدیر عامل این موسسه خیریه تمامی به صورت افتخاری می باشند.

اهداف:

1. تامین بخشی از جهیزیه نوعروسان خانواده محروم جامعه و مددجویان نیازمند معرفی شده از طرف اداره بهزیستی وکلیه مراکز دیگر

2.ایجاد کار وفعالیتها به صورت تولیدی برای زوجین جوان که درآمد پایین یا عدم درآمد دارند.

3.کمک مستمر ماهانه به خانواده های نوعروسان تحت حمایت ومراجعین نیازمند دیگر شامل خانواده های بد سرپرست ،بی سرپرست ،سالمندان و…
تعداد خانواده هایی که تحت پوشش هستند 550 خانواده می باشند.

کارگاه خیاطی

11

کارگاه خیاطی
مدت 5 سال است که بانوان محترم بااستفاده ازچرخهای صنعتی مشغول به دوخت وتولید منسوجات آشپزخانه ای و…می باشند که مورد استقبال مشتریان گرامی به دلیل کیفیت وثمره آن قرارگرفته است.که درآمد حاصل ازآن خرج جهیزیه نوعروسان می شود.

آدرس فروشگاه نفیس: خراسان رضوی – گناباد -خیابان شوریده – شوریده 6 موسسه خیریه بی بی نفیسه(س)

(( نیروهای فعال ))

biyabani           

شماره حساب بانک ملت
4199354286
شماره کارت
6104337770097705
شماره حساب سپه
439011
شماره کارت
5892101152789976
شماره حساب ملی جهت ساخت بنا
0205811350002
شماره کارت
6037991899524874

تنها خیریه تخصصی اهدای جهیزیه در گناباد 

موسسه خیریه شهرستان گناباد

موسسه خیریه گناباد

موسسه خیریه 

خیریه گناباد

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه