موسسه خیریه بی بی نفیسه

موسسه خیریه گناباد

ما همه همدلیم ، همراهیم

آذر 4, 1395

Rate this post

ما همه همدلیم ، همراهیم

من اگربنشینم

تو اگر بنشینی

 چه کسی بر خیزد؟؟!!

 دل یک غمگین را چه کسی شاد کند…

 من اگر برخیزم

تو اگر برخیزی

همه بر می خیزند

 من اگر ما نشوم تنهایم

 تو اگر ما نشوی خویشتنی

 از کجا که من و تو

شور بخشندگی را در شهر بر پا نکنیم

 از کجا که من وتو

اشک همنوعان را پاک نکنیم…

 

تنها خیریه تخصصی اهدای جهیزیه در گناباد 

موسسه خیریه شهرستان گناباد

موسسه خیریه گناباد

موسسه خیریه 

خیریه گناباد

اشتراک گذاری در


حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه