موسسه خیریه بی بی نفیسه

موسسه خیریه گناباد

طرح هفتگی فروش آش و جوشپره

دی 18, 1395

باتشکراز حضورپرشور وگرم کلیه عزیزان وحامیان در طرح فروش آش و جوشپره هفتگی موسسه خیریه بی بی نفیسه (س) که با هدف تامین بخشی از هزینه های  جهیزیه نوعروسان از  هفته ها پیش شروع شده و ادامه خواهد داشت .

فروش آش و جوشپره گنابادی ، پنجشنبه ها از ساعت 12 تا 14 – آدرس : المهدی 6 کوچه اول سمت چپ

تمامی سود حاصل از خرید حامیان صرف خرید جهیزیه نوعروسان می شود .

نتیجه حاصل ازاستقبال شماحامیان ونیک اندیشان عزیزدرجهت خرید آش وجوشپره چندنوبت موسسه خیریه بی بی نفیسه .

lavazem

تنها خیریه تخصصی اهدای جهیزیه در گناباد 

موسسه خیریه شهرستان گناباد

موسسه خیریه گناباد

موسسه خیریه 

خیریه گناباد

د

اشتراک گذاری در


حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه