موسسه خیریه بی بی نفیسه

امروز: پنج شنبه, 9 بهمن , 1399
موسسه خیریه گناباد

ثبت نام مددجو

لطفا صبر کنید

توجه داشته باشید ثبت این فرم به عنوان یک پیش ثبت نام است

و لازم است در زمان مراجعه به موسسه ، شناسنامه و کارت ملی نوعروس ، کارت ملی سرپرست ، عقدنامه و دفترچه بیمه را همراه خود داشته باشید تا ثبت نام شما کامل شود .

حامی موسسه خیریه بی بی نفیسه